Journalbeställning

Nordiska Hästmassörers Förbund

Rutinbeskrivning för beställning av journaler

Nordiska Hästmassörers Förbund (NHMF) använder DB Schenker Privpak som ombud för sina leveranser av journalblock till medlemmar.

Betalning

Medlem betalar in 200 kr per journalblock till NHMF:s pg-konto 156 95 70-3. Medlem anger på inbetalningen sitt för- och efternamn samt antal och journalblock.

Medlem e-postar infon till journalansvarig i styrelsen journaler@nhmf.se som bevakar inbetalningen.

När inbetalningen syns på NHMF:s pg-konto meddelar journalansvarig medlem att upprätta en fraktsedel.

Fraktsedel

Medlem går in på https://skickaenkelt.dbschenker.com/privat/

Klicka på ”Lämna hos ombud” Klicka på ”Fortsätt” Välj ”Stor kartong” fn 74 kr inkl moms för frakt Klicka på ”Fortsätt”

Som avsändare anges: Som mottagare anger medlem sina uppgifter.

NHMF
c/o J.Olsson
Rävgrytestigen 5

132 47 Saltsjö-Boo

mobile: 0769 033038
email: journaler@nhmf.se

Klicka på ”Fortsätt” och medlem kan genomföra sin betalning för frakt.

Fraktsedeln som upprättats som PDF-File av DB Schenker Privpak ska skickas via mail till journaler@nhmf.se och kan kopplas ihop medlemmens beställning och betalning till fraktsedeln.

Journalansvarig skriver ut fraktsedeln och tar med journaler till ombud där journalerna packas och lämnas in.

Paketet får ett eget kolli-ID som gör paketet sökbart på nätet, där både journalansvarig och medlem kan följa paketet på dess väg till mottagare. När paketet är framme aviseras mottagaren via SMS, e-post eller per brev (enligt mottagarens val).

NHMF ansvarar ej för av beställare ej uthämtade paket.

För mer information om DB Schenkers ombud, priser, sökning av paket etc. v.g. se https://privatpaket.se/servlet.se

Journalhantering utförs vid ett tillfälle per månad, kontakta journalansvarig vid beställningen om du är osäker när din leverans kommer gå.