Vem kan bli medlem?

Yrkesverksamma medlemmar i NHMF är utbildade hästmassörer, med stor kunskap om hästens anatomi, fysiologi och rehablitering. För att bli medlem i NHMF behöver hästmassören uppfylla vissa krav (dessa krav kommer uppdateras under 2019). Man ska ha diplomerats/certifierats från en utbildning som:

  • Omfattar minst cirka 200 timmar lärarledd undervisning
  • Har praktiska och teoretiska prov som grund för diplomering/certifiering
  • Fokuserar på manuella behandlingstekniker
  • Ställer krav på dokumenterad praktik på olika hästar under utbildningsperioden

Är du intresserad av att bli medlem? Hör av dig till NHMF:s styrelse (ingrid@nhmf.se) med din förfrågan!

Liten bakgrund
Ursprunget till NHMF är att grundaren till Axelson Animal Massage School startade detta förbund tillsammans med några personer för att samla de som gått utbildningen. Hitintills har vi endast tagit in medlemmar som utbildats hos Axelsons Animal Massage School.
NHMF strävar efter att ständigt utveckla förbundet och den manuella hästmassagen. Vi håller därför på att uppdatera våra intagningskriterier för att även öppna upp för hästmassörer med andra utbildningar. Vi är i denna process justs nu. NHMF strävar efter att alla medlemmar ska ha en bra och gedigen utbildning som garanterar bra kvalitet för de som anlitar våra hästmassörer.
Vi i NHMFs styrelse har försökt titta över utbudet av hästmassörsutbildningar eller utbildningar där hästmassage ingår som finns i Sverige. Vi tror att fler kan ha en bra utbildning. Det är inte lätt att utläsa vad dessa utbildningar erbjuder baserat på utbildarnas hemsidor. Vi har efterfrågat detaljerade kursplaner men inte alltid fått dessa. Därför kommer vi att sätta upp kriterier som de sökande får visa att de uppfyller.
Om du skickar till ordföranden i NHMF vad du gått igenom i din kurs samt hur många timmar varje moment var (ca tider går bra) så får vi en bra grund att jämföra med de kriterier som är under utarbetning.

Med vänlig hälsning,
Ingrid Bengtsson
Ordförande i NHMF
ingrid@nhmf.se
maj 2019

Studentmedlemskap
Nytt för i år, 2019, är att NHMF nu erbjuder ett studentmedlemskap i förbundet, till de elever som har genomgått introduktionskurs och steg 1 i hästmassage, på Axelson Animal Massage School.
Studentmedlemskap innebär att man har tillgång till NHMFs medlemssida på Facebook och kan delta i “workshops” som NHMF arrangerar. Som student kan man bli basmedlem. Detta kostar 450 kr per år.
För att kunna vara full medlem i förbundet, där, bland annat, ansvarsförsäkring också ingår, krävs det att man har gått färdigt hela Axelssons hästmassörutbildning eller att man har fullfört en annan likvärdig utbildning till hästmassör.