Vem kan bli medlem?

Yrkesverksamma medlemmar i NHMF är utbildade hästmassörer, med stor kunskap om hästens anatomi, fysiologi och rehablitering. För att bli medlem i NHMF behöver hästmassören uppfylla vissa krav. Man ska ha diplomerats/certifierats från en utbildning som:

  • Omfattar minst cirka 200 timmar lärarledd undervisning
  • Har praktiska och teoretiska prov som grund för diplomering/certifiering
  • Fokuserar på manuella behandlingstekniker
  • Ställer krav på dokumenterad praktik på olika hästar under utbildningsperioden

 

Är du intresserad av att bli medlem? Hör av dig till NHMF:s styrelse (ingrid@nhmf.se) med din förfrågan! Det är NHMF:s styrelse i samråd med Axelson Animal Massage School som gör bedömningen om vilka utbildningar som uppfyller kraven.

 

Nytt för i år, 2019, är att NHMF nu erbjuder ett studentmedlemskap i förbundet, till de elever som har genomgått introduktionskurs och steg 1 i hästmassage, på Axelson Animal Massage School.
Studentmedlemskap innebär att man har tillgång till NHMFs medlemssida på Facebook och kan delta i “workshops” som NHMF arrangerar. Som student kan man bli basmedlem. Detta kostar 450 kr per år.
För att kunna vara full medlem i förbundet, där, bland annat, ansvarsförsäkring också ingår, krävs det att man har gått färdigt hela Axelssons hästmassörutbildning eller att man har fullfört en annan likvärdig utbildning till hästmassör.