Vem kan bli medlem?

Yrkesverksamma medlemmar i NHMF är utbildade hästmassörer, med stor kunskap om hästens anatomi, fysiologi och rehablitering. För att bli medlem i NHMF behöver hästmassören uppfylla vissa krav. Man ska ha diplomerats/certifierats från en utbildning som:

  • Omfattar minst cirka 200 timmar lärarledd undervisning
  • Har praktiska och teoretiska prov som grund för diplomering/certifiering
  • Fokuserar på manuella behandlingstekniker
  • Ställer krav på dokumenterad praktik på olika hästar under utbildningsperioden

 

Är du intresserad av att bli medlem? Hör av dig till NHMF:s styrelse (ingrid@nhmf.se) med din förfrågan! Det är NHMF:s styrelse i samråd med Axelson Animal Massage School som gör bedömningen om vilka utbildningar som uppfyller kraven.