Styrelsen och Kontakt

Organisationsnummer: 802405-8722

Ordförande
Sara Jättner
sara@nhmf.se

 

Ledamot
Sari Ylitapio, Överkalix
sari@nhmf.se

 

ingrid
Kassör och medlemsregister
Ingrid Bengtsson, Linköping
ingrid@nhmf.se
Kontakt för frågor om medlemskap och om förbundet. 

 

Cecilia

 

Vice Ordförande
Cecilia Ekeblom, Vellinge
cecilia@nhmf.se

 

 

Ledamot
Sabina Anderberg
sabina@nhmf.se

 

Ledamot
Carin Sundhage
Carin@nhmf.se

 

Ledamot 
Karen Wild
karen@nhmf.se

 

Ledamot och Försäkringsfrågor
Malin Lindberg
malin@nhmf.se