Styrelse och kontakt

Ordförande

Sara Jättner

Sara@nhmf.se

Vice ordförande

Cecilia Ekeblom

Cecilia@nhmf.se

Kassör och medlemsregisteransvarig

(Bild saknas)
Idun Turner
idun@nhmf.se

Ledamot

Ingrid Bengtsson
Ingrid@nhmf.se


Ledamot

Sari Ylitapio
Sari@nhmf.se

Ledamot

Karen Wild

karen@nhmf.se

Ledamot och försäkrings-frågor

Malin Lindberg
malin@nhmf.se

Ledamot

(bild saknas)
Lotta Jensen
lotta@nhmf.se