Policy för personuppgifter

NHMF:s policy vad gäller Dataskyddsförordningen, GDPR.

Du som medlem i NHMF registreras i en databas där följande uppgifter lagras:
Namn
Adress
Email-adress
Länk till hemsida eller liknande sida i de fall du informerat om det
Telefonnummer

Dina uppgifter sparas i databasen i ca 2 år efter att du inte längre är med i NHMF. Detta för att förenkla om du önskar återinträda som medlem  eller för att möjliggöra för NHMF att skicka en påminnelse angående medlemskapet.
På vår hemsida har vi en offentlig lista på medlemmar för att kunder ska kunna nå en hästmassör i sin närhet. På hemsidan kommer du som medlem att synas med den information du själv medgett till. Du är själv ansvarig att upplysa om vilken information som ska synas på NHMF:s hemsida.
NHMF ger inte ut eller säljer inte vidare sin information till företag eller enskild person utan medlemmens samtycke.
Vid inträde i NHMF kommer du att få frågan om du accepterar ovanstående och ska på av NHMF angivet sätt meddela att du accepterar. Kan du inte acceptera policyn kan du tyvärr inte vara medlem i NHMF eftersom förbundet måste efterleva de lagar och förordningar som gäller i Sverige.