Vem kan bli medlem?

Yrkesverksamma medlemmar i NHMF är utbildade hästmassörer, med stor kunskap om hästens anatomi, fysiologi och rehabilitering. För att bli medlem i NHMF behöver hästmassören uppfylla vissa krav. Man ska ha diplomerats/certifierats från en utbildning som:

 • Omfattar minst cirka 150 timmar lärarledd undervisning
 • Har praktiska och teoretiska prov som grund för diplomering/certifiering
 • Fokuserar på manuella behandlingstekniker
 • Ställer krav på dokumenterad praktik på olika hästar under utbildningsperioden

Styrelsen i NHMF utvärderar medlemsansökan utefter nedanstående kriterier.

Man ska ha diplomerats/certifierats från en utbildning som omfattar minst cirka 150 timmar lärarledd undervisning i hästmassage och innefattar följande moment:

 • Indikationer och kontraindikationer för hästmassage
 • Muskelpalpation
 • Muskelfysiologi
 • Stresspunkter
 • Skelett och ledlära
 • Massagegrepp för häst
 • Hästens rörelseapparat/Utvärdering av häst i rörelse och stillastående
 • Stretching
 • Grundläggande kunskaper i:
  • Nervsystem
  • Mag- och tarmsystem
  • Hudlära
  • Hovlära
 • Träningslära
 • Journalföring

Utbildningen ska fokusera på muskelpalpation, muskelfysiologi, stresspunkter, stretching, skelett och ledlära. Det betyder att huvuddelen av undervisningstimmarna ska hantera dessa ämnen. Utbildningen ska vara inriktad på manuella behandlingstekniker. Eleven ska ha genomgått både praktiska och teoretiska prov som grund för diplomering/certifiering. Utbildningen ska ställa krav på dokumenterad praktik på minst 75 olika hästar under utbildningsperioden.

Idag godkända utbildningar för medlemskap
Axelsons Animal Massage School (Diplomerad Hästmassör alt. Equi-fysioterapeut), UPH (UPH Equiopat och UPH Friskvårdskonsulten (häst)), ATS (Diplomerad hästmassör/friskvårdskonsultent med hästpsykologi & sadeltillpassning) och de elever är godkända efter att ha avslutat årskurs 2 från Equiterapeut-utbildningen i Nyköping.

Liten bakgrund
Ursprunget till NHMF är att grundaren till Axelson Animal Massage School, Marina Axelson-Callum, startade detta förbund tillsammans med några personer för att samla de som gått utbildningen.

Om du skickar till ordföranden i NHMF vad du gått igenom i din kurs samt hur många timmar varje moment var (ca tider går bra) så får vi en bra grund att jämföra med de kriterier ovan.

Medlemskapsformer
NHMF erbjuder 4 olika medlemskap; Medlem med försäkring, Medlem utan försäkring, Studentmedlemskap samt Stödmedlemskap.

Studentmedlemskap
NHMF erbjuder ett studentmedlemskap, till de elever som har genomgåttminst hälften av sin utbildning till hästmassör vid utbildningar godkända av NHMF. (f.n Axelsons Animal Massage School, ATS och UPH)
Studentmedlemskap innebär att man har tillgång till NHMFs medlemssida på Facebook och kan delta i “workshops” som NHMF arrangerar. Som student kan man bli basmedlem.
För att kunna vara full medlem i förbundet, där, bland annat, ansvarsförsäkring också ingår, krävs det att man har gått färdigt hela Axelssons hästmassörutbildning eller att man har fullfört en annan likvärdig utbildning till hästmassör.

Stödmedlemskap
De som inte har en aktiv verksamhet inom Sverige/Norden och som gärna vill behålla kontakt med NHMF, ges möjlighet att lyssna på Zoom-Café och andra föreläsningar vi anordnar samt fortsatt deltaga i gemenskapen. Förutsättning: Man har varit NHMF-medlem (med eller utan försäkring) men har nu ingen aktiv verksamhet. Är det längre än två år sedan man avslutat sitt medlemskap (uppgifterna om medlemskap tas bort efter två år enligt GDPR) behöver man visa på annat sätt att man varit medlem tidigare.
Vad får dem inte?
* Rösta på årsmöte
* Rabatt för kurser (ifall att NHMF-sponsrar)
* Ha en aktivt verksamhet
*Vara med på hemsidan

Kontakt för medlemskap
Idun Turner, kassör och medlemsregisteransvarig
idun@nhmf.se