Etiska regler

En yrkesverksam massör, medlem i NHMF förbinder sig att iaktta följande etiska regler 

Vid behandling av häst

* Massören skall uppträda seriöst och välvårdat i kontakt med hästägare under hästmassagebehandling.
* Massören får under inga omständigheter utsätta hästen för onödigt lidande under behandlingen.
* Massören arbetar alltid för hästens bästa
* Massören utövar endast de terapiformer som hen har relevant utbildning i
* Massören rekommenderar annan behandling när hästen så behöver, t ex veterinärvård
* Massören genomför endast motiverade behandlingar
* Massören skall vidta åtgärder så att smitta inte förs mellan hästar och stall.

I sin verksamhet

* Massören är insatt i de lagar som berör verksamheten
* Massören med eget företag följer god företagssed
* Massören är seriös i sin prissättning
* Massören marknadsför sig sakligt och korrekt
* Massören uttalar sig inte nedsättande om andra massörer