Nyheter

2018-04-20
* Styrelsen har startat uppdatering av hemsidan.
* Hemsidan uppdaterad med regler om personuppgifter: Se under “För våra medlemmar”
* Ny lista på hästmassörer, medlemmar 2018, i din närhet finns under “Hästmassörer i din närhet”
* Medlemsregistret är uppdaterat och medlemmarnas uppgifter ska nu stämma. Om ni ändrar uppgifter kontakta Ingrid@nfmf.se* Finns ett fåtal Journaler kvar ifall någon vill “slutbeställa”. “Först till kvarn” gäller. kontakta Ingrid.
* Maillista finns uppdaterad, be Ingrid Bengtsson om hjälp ifall ni vill skicka ut något till alla medlemmarna. (Har den senaste listan)
* Nya rutiner: Välkomstbrev till nya medlemmar under uppdatering. Lathundar för vår verksamhet börjar ta form.
* Första infobrev har skickats till medlemmarna.

Den nya styrelsen kommer ha ett start up möte efter påsk.
Vi håller på att uppdatera medlemslistan och se även Facebook sidan.

Årsmötet hölls den 17e mars 2018!