Försäkring

Vad ingår i försäkringen för fullbetalande medlemmar i NHMF?

Vi är försäkrade i försäkringsbolaget IF som ideell förening som inte är vinstdrivande.
Genom försäkringen, om du betalt fullt medlemskap, är du försäkrad både i arbete och på fritid. Här är exempel på vad försäkringen täcker:

  • Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
  • Dödsfall
  • Merkostnader
  • Läke-,rese-,och tandbehandlingskostnader
  • Rehabilitering och Hjälpmedel
  • Kristerapi
  • Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall

Genom försäkringen har du också en rättskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål. Den innebär att om någon t.ex stämmer dig för felbehandling så kan du få hjälp.

Alla försäkringsskador anmäls till styrelsen som hjälper till att kontakta IF. (IF vet ju inte vem av våra medlemmar som betalt full medlemsavgift så därför ska du inte kontakta IF själv)
Vill du ha kopia på försäkringen så kontakta styrelsen, om du inte fått den genom informationsbrev vid medlemskap. Den ligger även under ”Filer” i vår Facebookgrupp ”NHMF Medlemmar” som du kan gå med i som medlem.

Du kan läsa mer om försäkringen via denna länk
https://www.if.se/foretag/forsakringar/ansvarsforsakring

Övrigt gäller försäkringen också:
För hästar ingår massagebehandling, djupvågsbehandling och laserbehandling och akupunktur.

För behandlingar på människor ingår massagebehandling.

Men det som går att addera i försäkringen en behandlingsskadeförsäkring, detta gäller för människor, och om någon skulle bli felbehandlad och det skulle uppstå en personskada. Det är en s.k. “No fault” försäkring. För pris för denna försäkring så måste ni kontakta IF själva. Det är inget NHMF administrerar.