Vad ingår i försäkringen för fullbetalande medlemmar i NHMF?

Vi är försäkrade i försäkringsbolaget IF som ideell förening som inte är vinstdrivande.
Genom försäkringen, om du betalt fullt medlemskap, är du försäkrad både i arbete och på fritid. Här är exempel på vad försäkringen täcker:

  • Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
  • Dödsfall
  • Merkostnader
  • Läke-,rese-,och tandbehandlingskostnader
  • Rehabilitering och Hjälpmedel
  • Kristerapi
  • Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall

Genom försäkringen har du också en rättskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål. Den innebär att om någon t.ex stämmer dig för felbehandling så kan du få hjälp.

Alla försäkringsskador anmäls till styrelsen som hjälper till att kontakta IF. (IF vet ju inte vem av våra medlemmar som betalt full medlemsavgift så därför ska du inte kontakta IF själv)
Vill du ha kopia på försäkringen så kontakta styrelsen, om du inte fått den genom informationsbrev vid medlemskap. Den ligger även under ”Filer” i vår Facebookgrupp ”NHMF Medlemmar” som du kan gå med i som medlem.

Du kan läsa mer om försäkringen via denna länk
https://www.if.se/foretag/forsakringar/ansvarsforsakring

Övrigt gäller försäkringen också:
Massage och kiropraktik på hästar och massage på människor, detta går då under personskada i ansvarsförsäkringen.

Försäkringen täcker inte behandling med laser.

Men det som går att addera i försäkringen en behandlingsskadeförsäkring, detta gäller för människor, och om någon skulle bli felbehandlad och det skulle uppstå en personskada. Det är en s.k. “No fault” försäkring. För pris för denna försäkring så måste ni kontakta IF själva. Det är inget NHMF administrerar.

Vad ersätter försäkringsbolagen?

(Nedan är kort beskrivning av vad några försäkringsbolag ersätter i sina hästförsäkringar vid rehabilitering av häst, mer info på deras respektive hemsidor.)

Vad ersätter IF i sin hästförsäkring?
I IFs hästförsäkring med VeterinärXtra, ingår rehabilitering inkl. massage som dock skall ordineras av veterinär. Maxbelopp är 6000 kr per försäkringsår.

Vad ersätter Agria i sin hästförsäkring?
Hästägaren måste ha tecknat A1 Guld till sin hästförsäkring
Vid hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar
2) Rehabilitering
Ersättning lämnas med upp till 5 000 kronor per försäkringsår för rehabilitering av häst som behandlats för hältor, rörelse- störningar eller ryggsjukdomar. Rehabiliteringen ska påbörjas senast 30 dagar efter sista behandlingstillfället. Rehabilitering ersätts endast om arbetet utförts på klinik eller om veterinär har remitterat arbetet till annan rehabiliteringsinrättning. Remissen ska då bifogas skadeanmälan.

Vad ersätter Folksam i sin hästförsäkring?
Hästägaren måste teckna Rehab Extra till sin hästförsäkring.
Försäkringen ersätter: Om du har valt veterinärvård med belopp 25 000 kronor eller 50 000 kronor är ersättningen för sjukbeslag, alternativbehandling/rehabilitering, laserbehandling,mediciner och resor 3 000 kronor vardera per försäkringsår. Har du valt veterinärvård med belopp 100 000 kronor så är ersättningen 5 000 kronor vardera per försäkringsår.
• Alternativbehandling/Rehabilitering med belopp upp till 3 000/5 000 kronor per försäkringsår. Arbetet ska vara utfört av veterinär eller remitterat av veterinär.

Vad ersätter Svealand (/TryggHansa) i sin hästförsäkring?
Hästägaren måste tecknat Rehabiliteringsförsäkring till sin hästförsäkring, Sveland Häst Maximal.
Försäkringen ersätter kostnader för nedan angiven rehabilitering som behandlande veterinär ordinerat/remitterat till, efter sjukdom eller olycksfall som kan ersättas enligt hästs veterinärvårdsförsäkring. Rehabiliteringsbehandlingen ska påbörjas inom 20 dagar efter att veterinären utfärdat remiss och försäkringen lämnar ersättning för uppkomna kostnader under 90 dagar, räknat från första rehabiliteringsbehandlingen. Behandlingar utförda efter den tidpunkt hästen friskförklarats av veterinär eller återgått i träning/tävling ersätts ej av försäkringen.
Ersättning lämnas för följande behandlingar:biolight, kiropraktik, kinesotape, tex Equi-tape (första tillfället), laser, massage, simning eller vattenband, ultraljud.
Ersättning lämnas med högst 5 000 kronor per försäkringsperiod.

Vad ersätter Dina Försäkringar i sin hästförsäkring?
Vid remiss från veterinär ingår massage som rehabiliteringmetod i deras försäkring.Ersättning lämnas upp till 5000kr.