Frågor om försäkringen

Vi är försäkrade i försäkringsbolaget IF som ideell förening som inte är vinstdrivande.
Genom försäkringen, om du betalt fullt medlemskap, är du försäkrad både i arbete och på fritid. Här är exempel på vad försäkringen täcker:

  • Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
  • Dödsfall
  • Merkostnader
  • Läke-,rese-,och tandbehandlingskostnader
  • Rehabilitering och Hjälpmedel
  • Kristerapi
  • Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall

Genom försäkringen har du också en

  • rättskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål. Den innebär att om någon t.ex stämmer dig för felbehandling så kan du få hjälp.

Alla försäkringsskador anmäls till styrelsen som hjälper till att kontakta IF. (IF vet ju inte vem av våra medlemmar som betalt full medlemsavgift så därför ska du inte kontakta IF själv)
Vill du ha kopia på försäkringen så kontakta styrelsen, om du inte fått den genom informationsbrev vid medlemskap. Den ligger även under ”Filer” i vår Facebookgrupp ”NHMF Medlemmar” som du kan gå med i som medlem.