För våra medlemmar

Här finns information för våra medlemmar.

Som medlem kan du välja att bli basmedlem eller fullmedlem.

Basmedlemmar betalar endast medlemsavgiften för förbundet (450 kr. per år).

Om du bli basmedlem ingår i ditt medlemskap:

  • Betalning endast för förbundet (450 kr. per år)
  • Utbildningar från NHMF kostnadsfritt eller mindre avgift
  • Medlem i vårt stängda facebook grupp NHMF medlemmar där alla hästmassörer kan diskutera fråga runt livet som hästmassör

Om du bli fullmedlem ingår i ditt medlemskap:

  • Betalning av medlemsavgiften för förbundet plus avgiften för ansvarsförsäkringen (total 1246 kr. per år, 250 kr. plus 996 kr försäkring)
  • Utbildningar från NHMF kostnadsfritt eller mindre avgift
  • Medlem i vårt stängda facebook grupp NHMF medlemmar där alla hästmassörer kan diskutera fråga runt livet som hästmassör
  • Beställning av våra visitkort
  • Bli listade i ”närmast hästmassör” på hemsidan

Plusgiro: 156 95 70-3
Org.nr: 802405-8722

Vid betalning av din medlemsavgift vänligen ange ditt för- och efternamn och företagsnamn. Tack!

Basmedlems avgift 2018: 450 kr.

Fullmedlem avgift 2018: 1246 kr.