Effekter om hästmassage

Idag är massage en självklar del i modern hästhållning, både i förebyggande och i rehabiliterande syfte.

Regelbunden massage ger hästen smidiga muskler och senor, friare rörelser, bättre koordination och därmed minskad skaderisk och ökad prestationsförmåga.

Muskelutvecklingen förbättras, immunförsvaret stärks och hästen blir mer harmonisk.

När hästen sätts igång efter en skade- eller viloperiod kan massören ge värdefull feedback på träningen samt upptäcka tidiga tecken på överansträngning.

 IMG_2411_web