Effekter av hästmassage

Idag är massage en självklar del i modern hästhållning, både i förebyggande och i rehabiliterande syfte.

Regelbunden massage ger hästen

  • smidiga muskler och senor
  • friare rörelser
  • bättre koordination och därmed minskad skaderisk
  • ökad prestationsförmåga.
  • muskelutvecklingen förbättras
  • immunförsvaret stärks
  • hästen blir mer harmonisk.

När hästen sätts igång efter en skade- eller viloperiod kan massören ge värdefull feedback på träningen samt upptäcka tidiga tecken på överansträngning.

IMG_2411_web