Varför Hästmassage?

Varför

Regelbunden massage ger hästen:

  • smidiga muskler och senor
  • friare rörelser
  • bättre koordination och därmed minskad skaderisk
  • ökad prestationsförmåga.
  • muskelutvecklingen förbättras
  • immunförsvaret stärks
  • hästen blir mer harmonisk.

När hästen sätts igång efter en skade- eller viloperiod kan massören ge värdefull feedback på träningen samt upptäcka tidiga tecken på överansträngning.

Historia kring hästmassage

Massage är ett beröringsspråk, förmodligen det äldsta språket i världen. Olika former av massage har användts sedan urminnes tider. Redan före Kristus tid finns det nertecknad i böcker om olika mediciners och behandlingsmetoders inverkan. Att massera hästar och hundar gjorde även de gamla grekerna. I det forntida Egypten hade veterinärerna assistenter som masserade djuren.

“Svensk klassisk massage” på människor är känt över hela värden som en kvalitetsstämpel på behandlingsformen och det finns flera skolor i bla USA som har det som grund i sina kurser. Om man söker på nätet om det, får man upp många träffar. Den som utarbetade detta sätt att massera var sjukgymnasten och gymnastikläraren Per Henrik Ling (1776-1839). I början av 1900 talet började man överföra Lings metoder på djur. Veterinärerna upptäckte att massage i förebyggande och rehabiliterande syfte var mycket framgångsrikt. Det påskyndade läkningen samt att det blev mindre ärr vävnader.

Hästmassagens fader i USA är Jack Meahger, han har utvecklat en speciell stresspunktbehandling som går ut på att stimulera påfrestningar i hästens olika senfästen. Enligt Jack kan massagen öka hästens prestationsförmåga med 20 %.

Idag är massage en självklar del i modern hästhållning, både i förebyggande och i rehabiliterande syfte.