Vem kan bli medlem?

Yrkesverksamma medlemmar i NHMF är utbildade hästmassörer, med stor kunskap om hästens anatomi, fysiologi och rehabilitering. För att bli medlem i NHMF behöver hästmassören uppfylla vissa krav. Man ska ha diplomerats/certifierats från en utbildning som:

 • Omfattar minst cirka 150 timmar lärarledd undervisning
 • Har praktiska och teoretiska prov som grund för diplomering/certifiering
 • Fokuserar på manuella behandlingstekniker
 • Ställer krav på dokumenterad praktik på olika hästar under utbildningsperioden

Styrelsen i NHMF utvärderar medlemsansökan utefter nedanstående kriterier.

Man ska ha diplomerats/certifierats från en utbildning som omfattar minst cirka 150 timmar lärarledd undervisning i hästmassage och innefattar följande moment:

 • Indikationer och kontraindikationer för hästmassage
 • Muskelpalpation
 • Muskelfysiologi
 • Stresspunkter
 • Skelett och ledlära
 • Massagegrepp för häst
 • Hästens rörelseapparat/Utvärdering av häst i rörelse och stillastående
 • Stretching
 • Grundläggande kunskaper i:
  • Nervsystem
  • Mag- och tarmsystem
  • Hudlära
  • Hovlära
 • Träningslära
 • Journalföring

Utbildningen ska fokusera på muskelpalpation, muskelfysiologi, stresspunkter, stretching, skelett och ledlära. Det betyder att huvuddelen av undervisningstimmarna ska hantera dessa ämnen. Utbildningen ska vara inriktad på manuella behandlingstekniker. Eleven ska ha genomgått både praktiska och teoretiska prov som grund för diplomering/certifiering. Utbildningen ska ställa krav på dokumenterad praktik på minst 75 olika hästar under utbildningsperioden.

Liten bakgrund
Ursprunget till NHMF är att grundaren till Axelson Animal Massage School startade detta förbund tillsammans med några personer för att samla de som gått utbildningen.

Om du skickar till vice ordföranden i NHMF vad du gått igenom i din kurs samt hur många timmar varje moment var (ca tider går bra) så får vi en bra grund att jämföra med de kriterier ovan.

Med vänlig hälsning,
Ingrid Bengtsson
Vice Ordförande i NHMF
ingrid@nhmf.se

Studentmedlemskap
Nytt för 2019, är att NHMF nu erbjuder ett studentmedlemskap i förbundet, till de elever som har genomgått introduktionskurs och steg 1 i hästmassage, på Axelson Animal Massage School.
Studentmedlemskap innebär att man har tillgång till NHMFs medlemssida på Facebook och kan delta i “workshops” som NHMF arrangerar. Som student kan man bli basmedlem. Detta kostar 450 kr per år.
För att kunna vara full medlem i förbundet, där, bland annat, ansvarsförsäkring också ingår, krävs det att man har gått färdigt hela Axelssons hästmassörutbildning eller att man har fullfört en annan likvärdig utbildning till hästmassör.