Hur går en behandling till?

Hur kan en hästmassagebehandling gå till?

Generellt
När du kontaktar en hästmassör för massage till din häst så kan behandlingen utföras på flera olika sätt, eftersom alla hästar har olika problem och behov. En helbehandling tar mellan 45 minuter och 1,5 timme beroende på vad som ska behandlas, vilken typ av behandling som krävs samt om hästen och hästens problem är kända för massören. En förstagångsbehandling tar ofta längre tid än ett återbesök. En del hästmassörer delar upp besöket i en undersökningsdel (”check-up”) och en behandlingsdel.

Det är viktigt att veta när man inte ska massera en häst
Man ska i normalfallet inte massera en häst som har:

 • Feber eller undertemp
 • Infektioner
 • Maligna tumörer/hudåkommor
 • Blodpropp
 • Akuta frakturer/luxationer ur led
 • Variga processer
 • Dräktighet
 • Njurskador
 • Blåssjukdomar
 • Nyligen avmaskats
 • Nyligen vaccinerats mot hästinfluensa
 • Allmänt nedsatt tillstånd

Om din häst lider av något i listan ovan så meddela din massör så snart som möjligt så ni kan omboka besöket.

Innan besöket

 • Ge hästen lite foder i direkt anslutning till att massören kommer.
 • När hästmassören kommer ska hästen vara inne, ren och torr. Undvik att spraya pälsglans och flugspray dagen för massagen.
 • Välj en lugn, halkfri plats med bra belysning och uppbindningsmöjlighet för behandlingen.
 • Om hästen är lättstörd är det bra att välja en tidpunkt utan spring i stallet.

Information om hästen vid besöket
Var beredd på att svara på olika frågor när massören kommer, bland annat allmänna frågor om hästen, hur hästen används, medicinsk historik, hur hästen känns under arbete samt även kan utrustningen vara av vikt för hästmassören att förstå.

Rörelsekontroll
Ofta vill massören se hästen röra sig, framförallt vid förstagångsbesök. Du eller någon annan behöver då visa hästen vid hand både på rakt och böjt spår. Om hästmassören upptäcker problem som bör kontrolleras av till exempel veterinär eller hovslagare, kommer massören inte behandla hästen vid tillfället. Om din häst är halt eller rör sig orent bör den ha kontrollerats av veterinär innan du kontaktar en massör. Massage är friskvård och rehabilitering.

Palpation/inspektion
Om hästen inte är känd för massören sedan tidigare görs en grundlig genomgång av hästen. Här känner hästmassörer igenom (palperar) hästens muskulatur, senor och leder. Man bedömer även om hästen är ojämnt musklad. Hästmassören kan göra en kortare genomgång av hästen om till exempel hälta har upptäckts vid rörelsekontrollen för att ge veterinär information om vad som hen sett.

Behandling
När hästen undersökts och man hittat var spänningarna sitter, är det dags för behandling. Hästmassören masserar då de området eller områden mer specifikt för att släppa spänningar i muskulaturen. Hästmassören kan också stretcha hästen som komplement till massagen.

Efter behandlingen
Som hästägare får du återkoppling och eventuellt rekommendationer om hästen. Detta kan ske muntligt eller skriftligt. Fråga gärna om vad du själv kan göra för att bibehålla hästens muskulatur i god form.

Alla hästar reagerar olika på massage.

 • Hästen kan bli trött, eller i andra fall pigg.
 • Träningsvärkssymptom kan dyka upp efter behandling. Det kan sitta i cirka 2-3 dagar och då är det viktigt att hästen får behandling för behandling relativt snart igen.
 • Om hästen inte är van vid massage bör du inte ha träning eller tävling planerad tävling dagarna efter.
 • Hästen dricker gärna efter massagen och bör ha tillgång till vatten direkt efter.

Återbesök
Ett problem kräver ofta ett eller ett par återbesök med nya behandlingar, innan spänningar släppt. Hur lång tid som ska gå mellan återbesöket och vad hästen får göra under tiden, är högst individuellt och beror på flera faktorer.

När Hästmassören kommer

 • När hästmassören kommer ska hästen vara inne, ren och torr, undvik gärna pälsglans och flugspray den dagen.
 • Välj en lugn, halkfri plats med bra belysning och uppbindningsmöjlighet.
 • Hästen ska inte vara nyligen motionerad.
 • Om hästen är lättstörd kan det vara bra att välja en tidpunkt utan spring i stallet.